Pàgines

dimarts, 17 de març de 2015

"MAR I CEL" d'Àngel Guimerà (DAGOLL DAGOM)


vídeos de la versió de Dagoll Dagom

TREBALL VOLUNTARI SOBRE "MAR I CEL"


TREBALL VOLUNTARI

MAR I CEL – ÀNGEL GUIMERÀ

Tria una d'aquestes opcions de treball:

Opció A

Ressenya

Redacteu una ressenya sobre l'obra Mar i cel d'Àngel Guimerà que heu anat a veure al teatre.
La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conèixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…) o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i una valoració crítica.
La ressenya té aquestes dues parts estables: l'encapçalament, que s’organitza d’una manera molt estereotipada en un sol ―el primer― paràgraf del text; i el cos de l'escrit, que presenta molta llibertat compositiva i es distribueix en diversos ―la resta de― paràgrafs. A continuació t’exposem el contingut detallat de cadascuna d’aquestes parts:
L'encapçalament: L'encapçalament bàsic presenta les dades bibliogràfiques del producte ressenyat. En el cas de ressenyes de llibres, les més freqüents, sol haver-hi el nom de l'autor o autors; el títol de l'obra (i el subtítol); el número del volum i el nombre de volums, si s’escau; el número de l'edició, si no és la primera; la ciutat on s'ha publicat; l'editor; la data de publicació i, si cal, la col·lecció i el número. També és convenient fer-hi constar el nombre de pàgines.
En un tipus d’encapçalament més complet s'hi pot consignar el número normalitzat (ISBN), la mida del llibre i, fins i tot, el preu.
El cos de la ressenya: Un bon model a seguir és el que presenta aquests apartats:
Introducció. Es tracta d'un petit paràgraf que conté unes paraules inicials de funció eminentment fàtica, a fi i efecte d'atreure el lector i d’establir-hi un bon canal de comunicació. La introducció és un lloc apropiat, per exemple, per a comentar les circumstàncies de l'aparició o de la recepció de l'obra, la seva actualitat o oportunitat, la relació de l'obra amb les anteriors del mateix autor, la política editorial que ha permès publicar-la, etc. És a dir, per situar una mica el text referenciat. Amb tot, cal considerar que aquesta apartat no és obligatori, ja que, si l’autor ho considera convenient, també pot fer començar la ressenya in media res.
Resum: És una part imprescindible de la ressenya. Es pot oferir abans del comentari crític o, com passa molt sovint, alternant-hi, de manera que aquest incorpora informalment la informació bàsica del text. El resum té la funció de substituir i fer disponible el text inicial i alhora la de delimitar el domini de referències per a l'activitat del comentari. Procura que siga sempre un resum precís i no gaire llarg, que només t’ocupe una xicoteta part de la ressenya.
Comentari crític: És el rovell de l’ou de la ressenya i, per tant, ha de mirar d’incorporar tots els aspectes més rellevants i significatius sobre l’obra producte del treball de recerca complementari que s’ha de fer. La manera com has de disposar tota aquesta informació tractada és d’ordre lliure, sempre i quan procures fer-ho d’una manera clara i lògica, que permeta que el/la lector/a de la ressenya puga comprendre amb claredat els teus comentaris i els teus punts de vista sobre l’obra.
Conclusió: Es tracta d’un últim paràgraf que, a tall de colofó, tanca la ressenya.Opció B

Adaptació: Mar i cel, al segle XXI

La complexitat de la posada en escena de Mar i cel va obligar Guimerà a afegir més indicacions de la posada en escena de les habituals. Quines escenes penseu que són les més difícils d'adaptar per a la representació? Com les ha resoltes la companyia?
Ara imaginem que portem l’obra a teatre, però que la portem al segle xxi, on no hi ha pirates a la mar, ni la Santa Inquisició, però on sí vivim dia sí dia també els conflictes religiosos i els amors prohibits per diferències de classe social o religioses.
Com seria Mar i cel avui? Responeu aquestes preguntes i plantegeu una possible adaptació i localització als nostres temps.Qüestions a tenir en compte:
  1. Qui serien els pirates del segle xxi? ...
  2. En quin espai reduït i tancat podrien trobar-se els protagonistes? ...
  3. Quina raó portaria els protagonistes a estar tancats en un únic espai d’on no se’n poden moure? ...
  4. Quin conflicte irresoluble plantejaríem? ...
  5. Per què, en ple segle xxi, l’amor de Blanca i Saïd no seria possible? ...
  6. En ple segle xxi, es consumaria l’amor dels dos protagonistes? ...
Un cop contestades les preguntes, redacteu un resum de l'argument amb els principals canvis que tindria l’obra.

dimecres, 7 de gener de 2015

REFLEXIONA SOBRE ALOMA

Aspectes interessants de la novel·la:

-descripció psicològica del personatge principal.
-la situació familiar en què viu Aloma.
-relació entre els gats i la protagonista.
-tema central de la novel·la.
-espai i temps de la novel·la.
-alteracions temporals.
-tipus de narrador i focalització (punt de vista).
-les citacions que hi ha al començament de cada capítol.
-lèxic: acotxar, goig, branca, mossegada, capcinada, esgarrifar, arran, masia, fàstic, celobert, ...

L'examen (1r BATX C) serà de preguntes concretes (tipus test), per tant,  fixa't en els detalls de la història.